Finansiering

Arbetet med att utveckla, testa, utvärdera och revidera genomförandet av SIM-metoden har sedan starten våren 2018 fått forskningsmedel beviljade från Samordningsförbundet Västerås samt Samhällskontraktet. Huvudfinansiär är Samordningsförbundet Västerås.