Organisation

Arbetar aktivt med utvecklingen av SIM

 • Fredrik Söderqvist, forskningsledare vid Region Örebro län samt Region Västmanland och affilierade forskare vid Uppsala och Örebro universitet. Expertis: folkhälsa, positiv psykologi och epidemiologi.   
 • Sussan Öster, tidigare metodutvecklare vid Region Västmanland, nu vid Vital GoodSolution AB. Expertis: folkhälsovetenskap, lösningsfokus och metodutveckling.
 • Urban Norling, vid Norling Education AB. Expertis: pedagog, utbildningsledare och expert på lösningsfokus.

Medverkande forskare

 • Johanna Gustavsson, forskare vid Örebro universitet.
  Expertis: lösningsfokus och kvalitativ metod.
 • Cynthia G. S. Franklin, professor i psykisk hälsa med erfarenhet av lösningsfokus i skolan, University of Texas, USA.
 • Camilla Eriksson, forskare vid Mälardalens högskola.
  Expertis: folkhälsovetenskap och kvalitativ metod.
 • Lena Uvhagen, doktorand vid Örebro universitet.
  Expertis: folkhälsovetenskap

Kontakt