Organisation

Arbetar aktivt med utvecklingen av SIM

  • Fredrik Söderqvist, forskningsledare vid Region Örebro län samt Region Västmanland och affilierade forskare vid Uppsala och Örebro universitet. Expertis: folkhälsa, positiv psykologi och epidemiologi.   
  • Sussan Öster, tidigare metodutvecklare vid Region Västmanland, nu vid Vital GoodSolution AB. Expertis: lösningsfokus och metodutveckling.
  • Urban Norling, vid Norling Education AB. Expertis: pedagog, utbildningsledare och expert på lösningsfokus.

Medverkande forskare

  • Johanna Gustavsson, forskare vid Örebro universitet. Expertis: lösningsfokus och kvalitativ metod.
  • Camilla Eriksson, forskare vid Mälardalens högskola. Expertis: folkhälsovetenskap och kvalitativ metod.

Studiens rådgivande seniora forskare

  • Sven Bremberg, docent vid Karolinska Institutet och senior utredare vid Folkhälsomyndigheten.
  • Corey Keyes, professor i positiv psykisk hälsa vid Emory university, Atlanta USA.
  • Cynthia G. S. Franklin, professor i psykisk hälsa med erfarenhet av lösningsfokus i skolan, University of Texas, USA.

Kontakt